Zabranjena istorija Srba - Dr. Jovan Deretić

Autor bealiever | 20 Mar, 2011

  Dr Jovan Deretić

  Tekst kopiran sa "Glasa dijaspore"

  ( podaci  uglavnom iz intervjua: Google- You Tube- Zabranjena istorija Srba 1-10)

  Zasto je dr Jovan Deretić pošao ovim trnovitim putem razotkrivanja  150 godišnjih vatikanskih laži? On je porijeklom Hercegovac i u njegovom kraju su seljaci često nailazili na arheološke predmete prilikom  iskopavanja i obrade zemlje.  Jednom prilkom je  on pitao strica odakle to sve u njihovim njivama, a on mu je odgovorio: „To je od nekih naših davnih predaka   još iz doba   davno prije  Rimskog carstva.“ „Kako je to moguće, kad smo mi ovdje doselili u 7. stoljeću?“- pitao je znatiželjni Jovan. „Ne vjeruj u te priče, jer nitko se ovdje nije ni doselio ni odselio. Mi smo ovdje u ovim brdima odvajkada, a ta priča je isto kao ona o 7 ofenziva.“- rekao je stric. Od tog trenutka Jovan je gledao školski  predmet  istoriju drugim očima. Iako ga je sve to veoma zanimalo, nije se usudio otići studirati historiju kod nas, jer je znao da će neminovno dolaziti u sukob sa profesorima koji po službenoj dužnosti moraju zastupati i širiti lažnu službenu historiju. Pokušao je u našim bibliotekama naći knjige antičkih pisaca i historičara, ali- ničeg nije bilo! Sve je bilo sklonjeno ili uništeno!  Tad je shvatio da oni naši jadni navodni  univerzitetski i drugi historičari uopće ne mogu da se kod nas bave naukom, jer im je to potpuno onemogućeno, već su prisiljeni  da im  „naučni izvori“ budu prepisivanje „službene“( falsifikovane) istorije i kafanske priče! Zbog tog je otišao u Pariz  ( 1963) da studira tehniku i tako si obezbijedi  materijalnu bazu da se  može  naučno baviti  historijom i putovati po Evropi u potrazi za antičkom literaturom koja je bila potpuno sklonjena iz svih biblioteka u Jugoslaviji.  Nakon toga studira vanredno historiju iako je znao da mu ta diploma u stvari i ne treba, ali je htio da savlade naučnu metodologiju i jezike  koji su mu bili neophoidni za  naučno bavljenje historijom. Nažalost, niti u Parizu niti po Evropi nije našao dovoljno antičkih izvora za historiju Srba, a i ono što je postojalo nije bilo prevedeno na francuski ili engleski  već je bilo napisano na latinskom ili grčkom.   Na  kraju je otišao u SAD gdje su biblioteke bolje  snabdjevene  takvim skupim i starim knjigama, a nije ih nitko sklonio. Tu je našao  anatičke pisce Plinija Starijeg, Diona  Casiusa,  Boharthusa,  Kita  Curtisa, Ataviota i dr…….———-), koji su svi nebrojeno puta spominjali Srbe  na antičkim teritorijama ( za koje zvanična historija tvrdi da su tu došli tek u VII vijeku!), ali sve na antičkim jezicima latinskom i  grčkom, pa je hitno morao da uči  i te jezike.  Kad  je sebi ostvario uslove da se zaista može baviti naukom, počeo je čitati tekstove antičkih pisaca koji Srbe spominju nebrojeno puta, što je bilo u potpunoj suprotnosti sa onom pričicom o doseljavanju Slavena u 7. stoljeću! Nakon svojih velikih otkrića, koja su bila u potpunoj suprotnosti sa dotadašnjim tvrdnjama i „zvaničnom“ historijom, prikupio je pun kofer literature i odnio ga u SANU, a oni su ga – OTJERALI!! Jedino ga je primio  stari profesor dr Milan Budimir koji je nešto o tome znao, saopštavajući mu da ovdje nema nauke, te ga   podržao da  on ode odavde i da se tamo bavi pravom naukom, a na ove ovdje neka se ne osvrće.  Poslušao ga je i  sa njim se kasnije redovito čuo telefonom, da bi ga on jednom pitao: „Do koje godine seže najstariji pisani pomen srpskog imena?“ „ Do 13. stoljeća p. n. ere u Luksoru u Egiptu“- saopštio mu je Deretić.   Bio je zadovoljan i konstatovao: „Sine, ala si ti duboko zagazio! Gazi samo dalje!“ Međutim, dr Deretić je kasnije našao još jedan stariji zapis iz 19 st. p.n. e.  kod Sumera, koji je dešifrovao sa klinastog pisma arheolog Arčibald  SAJS  na kom je bilo  zapisano:  „Ur Nin Sar Serbula“, što bi značilo: gospodar ( od ur- potiče srpskio ime Uroš karakteristično za mnoge srpske vladare) Nin car Srba ( ili Srbije).

  Herodot pominje Srbe kao Etrurce i današnje Tirensko more kao Srpsko more. Srpski toponimi u Francuskoj ( Sardonija),  Sardiniji, Asiriji  ( rijeke Velika i mala Srbica), porječje Volge itd.. Sad je jasno tko su Iliri, Tračani, Dačani- to su bila srpska plemena jer su govorili srpskim jezikom.

  Svoja otkrića je morao napisati u knjizi inače ne bi ništa vrijedilo za buduće generacije.  Pokušaj da je štampa u domovini je propao jer niti jedan od 9 izdavača kojima je ponudio knjigu- nije smio da je štampa iako se radilo o antičkoj historiji! Nisu čak zatražili niti da vide rukopis, već je bilo dovoljno njegovo ime da ga odbiju! Shvatio je da postoji zabrana na državnom i političkom nivou.

  Na osnovu  činjenica iz tekstova antičkih pisaca i drugih izvora objavio je dvije knjige u  Nici 1975 i 1977. koje s u bile zabranjene u Jugoslaviji i  nisu se  nikako mogle prošvercati u Jugoslaviju, iako su  bile iz oblasti antičke historije! Policija  ih je oduzimala na granici, ako bi netko pokušao da ih prošverca.

  Nakon toga je otišao u SAD da bude urednik „SRBOBRANA“ i dalje se bavio naukom. Američkim naučnim krugovima je morao pokazati što je uradio i to se slalo na ocjenjivanje  relevantnim univerzitetima, te je bio pozvan da  pokrene proceduru za doktorat, gdje je  i doktorirao. U SAD su mu bile na raspolaganju  rijetke knjige iz cijelog svijeta, jer je  Kongresna biblioteka jedna od najbogatijih u svijetu i u njoj je SVE DOSTUPNO.  Neke od tih starih unikatnih knjiga je listao u bijelim pamučnim rukavicama, dok mu je iznad glave stajao  čuvar! Zahvaljujući tome napisao je knjigu „SERBI narod i rasa- Nova  Vulgata“ koja je jedan korak dalje od djela Boharthusa,  kog smatraju  najznačajnijim  piscem   iz oblasti biblijske etnografije. Knjigu je   ponudio devetorici izdavača, ali su oni  tekst odbili čak i nevidjevši ga, iz čega je on zaključio da je i dalje na snazi ZABRANJENO SVE ŠTO JE U VEZI SA   STVARNOM  HISTORIJOM SRBA.  Naši kritičari se nisu niti usudili da  spomenu ovu knjigu, a kamoli da je prokomentarišu i eventualno ocijene.  Ta knjiga je objavljena kod nas poslije ovog rata, ali ona stoji kao usamljen spomenik i dalje  ni jedan od kritičara se ne usudi da je spomene, a kamoli da je  kritikuje.    Također je napisao knjigu  „Antička Srbija“ koja se temelji na  djelima antičkih pisaca. Na osnovu pretežno anglo-saksonskih izvora godine 1999. napisao je i knjigu „Srbija i Arbanasi“. Tu nema propagande- sve same činjenice citirane iz djela antičkih pisaca i historičara.  To je osvijetlilo historiju Srba prije Nemanjića, o kojoj su do tada postojale samo neke izmišljotine o mnogim razasutim županima i knezovima, a sve  u službi vatikanskih falsifikata  navodne potonje srpske historije.   Vatikan je učinio sve da  taj period srpske historije padne u zaborav, jer se na njemu temelji srpsko historijsko pravo. Od Nemanjića se to pravo uskraćuje Srbima iako je   Oštrivojevićevo carstvo,  koje je postojalo prije Nemanjića,  bilo  veće od Dušanovog. Karta iz 814 iz anglosaksonske literature to  nedvosmisleno dokazuje! Srbija  od Krke do Peloponeza i dalje, a jedno vrijeme je uključivala i Krit!

  Žalosno je da nitko koga je Deretić pitao  u Srbiji ( akademike, univerzitetske  profesore, novinare, kritičare, književnike i dr) nije znao da mu odgovori na pitanje: Koja je bila  PRESTOLNICA SRBA PRIJE NEMANJIĆA!! Bio je Skadar 1000 godina! I danas su ispod Skadra grobovi srpskih vladara!  Albanija je sva na srpskoj  teritoriji.  Sramota za naše „stručnjake“ iz historije! Kad nas takvi uče mlade generacije,  pa nije čudo što nam je (ne)znanje toliko, a život tako jadan i bijedan! A ti podaci su se mogli naći  po arhivima i bibliotekama širom Evrope, a naročito u SADu!

  Poslije Berlinskog kongresa, po diktatu Austrije, Njemačke i Vatikana su pravljene mape po kojima je Dušanovo carstvo smanjeno na pola u odnosu na holandsku mapu iz 15. stoljeća pa je zapadna granica postavljena na Drini, iako je stvarno bila na Krki! Cijela Ćorovićeva historija, koja se forsira od Drugog svjetskog rata,  je falsifikat, mada ima nekih sitnica koje su tačne.  Postavlja se pitanje da li Ćorović nije znao ili mu je netko naredio da piše lažnu historiju Srba? Takvom lažiranom historijom nam se nameće kompleks da smo tikva bez korjena, da sm u VII stoljeću došli kao neke horde, ne zna se ni otkud. To je nametnuo Vatikan uz podršku Austrije i Njemačke koje  imaju stalno aspiracije na ove  preostale  srpske teritorije. Priče o seobi Slavena su stigle u Srbiju tek nakon  Berlinskog kongresa. Nažalost, takva lažna historija se još predaje po školama i fakultetima, a i lažni naučnici „historičari“ je još šire. Uglavnom iz sitnosopstveničkih interesa, jer im to obezbjeđuje status koji imaju, a mnogi su na toj lažnoj historiji i doktoritali i ostvarili akademsku karijeru! Oni i dalje kao JEDINI izvor za  srpsku historiju prije Nemanjića uzimaju lažni PORFIROGENET-ov   tekst kog su napisali  vatikanski fratri kao odgovor na naučno djelo  Mavra Orbinija, katoličkog svećenika iz Dubrovnika koji je bio  pošten, stručan i iskren naučnik.

  Lažna seoba Slavena

  Velika zavjera iz polovine 19 st. nas je potpuno izludjela. Od tada više ne znamo ni otkud smo, ni  što smo, ni tko smo, ni kud idemo!

  Do Berlinskog kongresa   nešto se i znalo o historiji Srba prije Nemanjića. Postojali su pisci  Rajić, Branković i dr. čija su djela tada sklonjena i zabranjena, a  stigla je nova  tendenciozna priča o  našoj historiji: seoba Slavena ispod Karpata u 7. stoljeću!

  Ta ujudurma o  velikoj seobi  Slavena  nam je potpuno isprala mozak! Ljudi su poslije toga postali ludi i vjeruju u koješta.  Kretanje naroda  ( seobe) i kretanje vojske nisu ista stvar.  Da bi se neka porodica od „iza Karpata“, u to doba,  odlučila na selidbu- nije to mogla. To je priča za malu djecu da se nekoliko miliona stanovnika pokrene od „iza Karpata“ ( odakle ih je tada tamo toliko i moglo biti, a s obzirom na teritoriju koju su navodno  nakon seobe zaposjeli, moralo ih je biti najmanje 10 miliona!) Samo je mogla vojska da projuri tim krajevima, da netko od njih pogine, a netko ostane i stopi se sa lokalnim stanovništvom kao nekad u Aziji vojska Aleksandra Velikog!

  Da bi preživjeli, jednoj porodici je za taj put trebalo 1.5 tona hrane! To nisu mogli da ponesu, a osim toga, navodno su od tamo i krenuli zbog nepovoljnih  životnih uslova i gladi. Da siju usput i čekaju da rodi, ima da pocrkaju od gladi dok  to naraste. Da su živjeli samo od lova, potamanili bi sve životinjske vrste!  A osim toga, došli su kao okupatori u tuđu zemlju gdje je postojalo lokalno stanovništvo. Takvo šta nije  zabilježeno nigdje u historiji, a nije ni to! To je van pameti!  Osim toga, ovo nisu bili nenaseljeni, pusti predjeli. Tu su živjeli Iliri, Tračani, ostaci Rimljana i dr. Tu je bilo nekad uspostavljeno rimsko pravo, pa zar bi  starosjedioci sve to dali tim golaćima koji su se dotepli od iza Karpata! Ta priča sa naukom nema nikakve veze. Nitko nije opisao i zapisao ikakvu bitku tih Slavena i domicilnog stanovništva!  O tome naprosto nema nikakvog ni pisanog ni arheološkog traga. Nek neko pokaže ijedan historijski  spomenik Tračana i Ilira na kom nisu srpska imena! Do 19. stoljeća je  u Beču postojao  ilirski ured za Srbe! A od 19. stoljeća- zamjena teza!  Albanci postadoše Iliri!

  U knjizi antičkog pisca  Plinija Starijeg sačuvani su spiskovi za regrutaciju  lokalnog stanovništva Ilirije u rimsku vojsku iz 12. godine n.e. Na tim spiskovima  su navedena  srpska plemena Deretići, Dermasti, Klindići, Dende ( C.G.), Grabljani ( C.g/ Hercegovina) Rudinjani i drugi  od kojih mnogi još i danas imaju potomke baš na tim mjestima.

  Dragoljub Antić naučnik iz Vinče je  kompjuterski pokušao da simulira navodnu veliku seobu Slavena u svjetlu velikih kretanja vojski i naroda  i ustanovio da je ta seoba apsolutno izmišljena!

  U enciklopediji BRITANICA se spominje neki vladika Nikita  iz  Terezijana ( današnja Palanka)  iz 366. god. koji   je napisao 6 knjiga na tračkom jeziku, i njima podigao srpsku kulturu na viši nivo.   Te knjige su sakrivene jer trački jezik= srpski jezik! Da su bile napisane na nekom jeziku koji nije bio srpski-  na sve strane bi se spominjale.  To je sve u sklopu nametanja nordijske historijske škole i potiskivanja srpske historijske škole.

  Do Berlinskog kongresa u Srbiji se još nešto znalo i imala se svijest o tome da smo mi antički narod.  Jovan Branković i drugi pisali su  o tome. Poslije Berlinskog kongresa sve se izvrće naopačke, postajemo tikva bez korjena, dotepenci., okupatori, rušioci, a svi koji to stvarno jesu- proglašeni su starosjediocima!!!

  PORFIROGENET

  Za osnov današnje historije Balkana uzima se neki navodno Porfirogenetov spis, koji uopće nije Porfirogenetov već su mu ga naknadno pripisali tek 1611 kad su ga po naredbi Vatikana napisali neki vatikanski fratri.

  Naime,  bizantski car Porfirogenet uopće nije bio historičatr, niti kroničar i on je napisao samo dva  spisa: jedan se odnosi na dvorske  ceremonije, a drugi na organizaciju države.  Osim toga, ovaj lažni spis je pisan sa tendencijom da veliča historiju Hrvata i njihov udio u njoj, a da potisne Srbe,  ali na posve konfuzan i nekritičan, ničim argumentovan  i nadasve nestručan način. U tom spisu, koji ima karakter nemušte papajanizanije,  su pobrkani datumi i likovi unutar 200 godina, što apsolutno ukazuje da se radi o podvali i  falsifikatu, jer da je to autentično Porfirogenetovo djelo, on bi bar  o tome vodio računa. Ovaj spis se 150 godina uzima kao jedan  jedini izvor za našu historiju.  Žalosno je da se svi naši historičari i svi univerzitetski profesori historije pozivaju na ovaj falsifikat! Kad to vidite smuči vam se.  Vidite jednu bijedu, nepoštenje  i nepoštivanje  vlastitog naroda, upropaštavanje budućih generacija i dovođenje u pitanje opstanka svog naroda, a sve  zarad nekog trenutnog ličnog interesa i  komoditeta!

  A ovo (ne)djelo je nastalo ovako:

  Godine 1601. je katolički svećenik Mavro Orbini iz Dubrovnika, pošten, objektivan i stručan historičar  objavio svoje djelo  „ Kraljevstvo Slovena“ u kojoj govori pretežbno o Srbima i daje im  u historiji mjesto koje im pripada. Istovremeno je negdje, usput spomenuo Hrvate, što je izazvalo paniku u Vatikanu!

  Odmah je bio raščinjen, a njegovo djelo spaljeno, zato što je navodno veličao „šizmatike“.  U namjeri da pobiju te istine koje su rezultat naučnog rada Mavra Orbinija, Vatikan određuje grupu fratara koji će napisati- kontra djelo ( „O  narodima“) i podmeću ga PORFIROGENETU koji je živio 600 godina ranije! I na tom falsifikatu  u kom nema baš ništa historijski tačno i dokazano, koji je pun nebuloza, do kraja konfuzan u vremenu i prostoru- se zasniva današnja „službena“ historija Balkana i šire! U njemu se, obrnutoo nego kod Orbinija, dominantno spominju Hrvati, a Srbi samo periferno, tj. obavljena je zamjena teza! Nije uopće bilo teško dokazati porijeklo ovog falsifikata koje vrvi od nelogičnosti, historijskih neistina i nebuloza, koje su trebale učiniti vjerodostojnom neistine o historiji Hrvata, ali nisu.

  Možete li zamisliti koji je „kalibar“ srpskih naučnika i univerzitetskih profesora koji su  historiju zasnovanu na ovakvom  izvoru predavali mnogim  mladim generacijama kao vjerodostojnu?

  Također stari  srpski rodoslovi iz crkava i manastira su  uništeni ili sklonjeni.

  Do Berlinskog  kongresa (   1878  ) se znalo da smo mi Srbi antički narod i autohtoni na ovim prostorima, a ne tikva bez korijena  kakvima nas je tendenciono počela od tada predstavljati vatikanska ideologija zbog toga što nismo svi prešli na rimokatoličanstvo, na čemu oni intenzivno i beskurpulozno  rade već skoro 1000 godina.

  Berlinski kongres je donio velike nevolje  stanovništvu Balkana zbog čega će ono od tada pa nadalje stalno da krvari. To je predvidio predsjednik udruženja  američkih povjesničara koji je rekao: „ Prije 1878 imali smo jednog bolesnika ( tursku), a nako 1878 imamo  nekoliko manijakla pošto je Berlinski kongres odveo Balkan u ludilo!“  Ovo otuda što se  uticaj Rusihje smanjio  u korist Austrougarske, što je povećalo napetosti između dva carstva, a novo  uređenje Balkana je dovelo do novih napetosti na tom području koje će rezultirati Balkanskim ratovima,, a djelomično će dovesti i do I i II svjetskog rata i genocida  nad Armenima u Turskoj.

  Oni su zbog toga  iskonstruirali lažnu historiju ovih prostora  kojom su  htjeli dokazati da smo mi neki dotepenci došli u TUĐU ZEMLJU(!), a da se pri tom tačno ne zna ni od kada ni od kuda.  A kako se to uopće i moglo dokazati, kad to nije istina i kad za tu vatikansku teoriju nema ni pisanih ni arheoloških  nalaza, a   kompjuterska simulacija te navodne „velike“ seobe od iza Karpata,  koju vatikanski „historičari“  su smjestili  u VII vijek, teško da bi se i danas mogla realizovati  kad postoje savremena prevozna sredstva i sve ostalo potrebno da se 10-ak milona ljudi od “iza Karpata“ uputi na Balkan, gdje je samo jednoj porodici koja bi se uputila na takav put, trebala rezerva od 1.5 tonu hrane koja se nije mogla kupiti u prodavnicama usput! Također se nije mogla niti posijati i užnjeti, jer za to treba vrijeme…  Ta teorija i po svim drugim  pitanjima „pušta vodu“, jer ovo nisu bili pusti predjeli, tu  su još postojale institucije Rimskog carstva zasnovane na rimskom pravu, a ti navodno prispjeli Slaveni nisu imali kapacitet da te starosjedioce ni protjeraju, ni pobiju ni asimiliraju….

  Kasnije, kad su pronađeni tragovi srpskog jezika na području današnje Srbije u Vergilijevim stihovima iz 1. stoljeća nove ere ( koji se brižno čuvaju u vatikanskim podrumima) i pobili teoriju o 7. stoljeću, tvorac ovih laži je odmah dodao novu laž, koja bi trebala da zaštiti prethodnu, pa su počeli tvrditi da su „neki“ Slaveni došli  i prije te selidbe u 7. stoljeću!? Pitamo se, koliko će takvih  „krpanja „ ta lažna teorija morati još da pretrpi da bi se održala ili bar produžila vijek svog  trajanja? Također lažna teorija o ilirskom porijeklu Šiptara je također pala ( genetika tvrdi da imaju samo 2.7 % ilirskih gena!), pa su je odmah pokušali zamijeniti novom, po kojoj su Šiptari porijeklom Heleni!!!???

  To je sve urađeno da bi se Srbima stvorio komleks manje vrijednosti i tako ih se učinilo pokornima Vatikanu, kad već nisu olako prelazili na katoličku vjeru da ih tamo „modelira“ prema svojim potrebama vatikanski prelati. Vatkikan je za ove laži dobio podršku Nijemaca i Austrijanaca, jer su im se interesi u vezi pretenzija na Balkanu- poklapali. Te su priče počele da se nameću kao službena historija poslije Berlinskog  kongresa.  One, naravno, ne mogu objasniti odakle na grčkim vazama  karakteristični srpski znak 4 ocila! Zato se takvi  arheološki argumenti ( kao i svi drugi) moraju kriti i zabranjivati!

  Prema diktatu Berlinskog kongresa postavljena je granica na Drini, a prije toga je bila na Krki.

  Dakle, ta priča o dolasku Slavena na Balkan u 7 stoljeću  može biti okarakterisana samo kao demagoška ili bajkovita! Tako su Srbi postali žrtva zavjere koje moramo da se riješimo  da ne bismo potpuno nestali sa političke scene!

  Podmet zvan Josip Broz

  Uticaj Vatikana  u XX stoljeću je ogroman, a Broz (Vajs) im je mnogo  išao na ruku.

  Josip Broz – srbožder koji je vladao Jugoslavijom skoro 50 godina je Valter Vajs, prema arhivima SAD.  Onaj iz Kumrovca crn  bez dva prsta, a ovaj plav.  Poljski je jevrej ( Hazar) rođen u Bruklinu. U porodici naučio poljski i jidiš, u školi engleski. Preko poljskog naučio ruski. Naš jezik nikad nije dobro naučio.  Angažovala ga je prethodnica CIA-e ( Office of strategic Study) i  ubacila kao tajnog agenta u NKVD, da pomogne širenje revolucije u Rusiji.  Kasnije ga slali u Kabul, Teheran, Istambul, Ankaru i na kraju u Zagreb  da tamo obnovi  CK KPJ.  On se tu  proglasio Josipom Brozom i preuzeo  vodstvo KPj. Za to znali Hebrang, Ranković, Kardelj, Kopinič, Čolaković, Bakarić, Krajačić.

  Pravi Josip Broz je streljan u Barceloni  zbog optužbe da je  likvidirao neke komuniste. Kardelj,  Čolaković Bakarić, Ranković, Stambolić, Kopinič i Krajačić  podržali ovog Vajsa da je on pravi Broz i postavili ga za sekretara KP u Zagrebu. To je bilo sumnjivo Staljinu i on traži da on dođe u SSSR, ali ovaj nije ni htio ni smio otići tamo. Zato Staljin šalje Mustafu Golubića da ubije lažnog Broza, ali ova Brozova klika to razotktriva i ubija Mustafu Golubića.

  Albanci, Šiptari, Arbanasi, Arnauti

  Djordje Manijakos vojskovođa  ( kasnije poginuo  u  ratu na Carigrad)  je 1043  doveo na Siciliju  Albance sa Kavkaza ( gdje i danas postoji pokrajina Albanija), kao rezervne  čete za svoje ratničke pohode. Nakon njegove pogibije, nisu znali što da s njima rade, jer   tamo nisu mogli ostati s obzirom da su bili muslimani, a Vizantija ih nije htjela primiti, pa  je  srpski vladar  Vojislav, dozvolio da se nasele ispod planine Raban  ( otuda ime Arbanasi) na teritoriji  gdje je on vladao ( današnja Albanija). Kroz stoljeća su se  asimilirali  sa Srbima, a kad su došli Turci, oni su se odjednom sjetili da su nekad  bili muslimani i počeli su se ulagivati Turcima. S obzirom na njihov primitivizam i violentnost, i ekstremnu plodnost, Turcima su dobro poslužili  za  pokoravanje i uništavanje Srba  kao bašibozluk ( okrutni nasilnici i pljačkaši).  Do tada  njihova granica je bila Drim, a od tada se šire  ( 16/17) na sjever čak do Kosmeta.     Iz tog istog razloga su Albanci  na ovim prostorima podržavani čitavu svoju  odtadašnju historiju, da bi „disciplinovali“  i preplavili svojim natalitetom Srbe i sprečili ih da imaju pristup moru.  Iz tog razloga je 1913. formirana i država Albanija na  HISTORIJSKOJ  teritoriji autohtonih Srba! Da bi se nekako  obezbjedilo to historijsko  „pravo“ Albanacima izmišljane su razne laži ( koje su se počele plasirati odmah poslije Berlinskog kongresa), a jedna od najvećih je  ta da su oni potomci Ilira!  Na osnovu toga su dobili državu, iako ona sakrivena historija koja se može iščitati iz djela antičkih pisaca i historičara ( npr. Plinije Stariji, Dion Casius, Kit Curtis…) gdje se govori o tome da su Srbi prije Nemanjića živjeli na višestruko većem prostoru negoli je bila država Nemanjića i da im je prije toga  vremena prestolnica bio SKADAR više od 1000 godina, koji se nalazio nekako  u centru te države koja je obuhvatala područje od Krke do   Peloponez pa čak i Kretu, a da se ne govori o Maloj Aziji, području pritoka Tigrisa ( gdje i danas postoje toponimi vezani za srpsko ime) i dr. Vatikan se nadao da će pomoću 10-ak % katoličkog stanovništva među Albancima  ( koji su se pokatoličili za vrijeme Venecijanske okupacije  priobalja)  i dodatnim misionarenjem uspjeti  preobratiti Albaniju u rimokatoličku zemlju  i tako sebi  stvoriti odskočnu dasku za daljnje osvajanje „šizmatičkih“ ( pravoslavnih ) prostora. Zbog toga od sredine 19 stoljeća na sceni je- zamjena teza: Srbi došljaci a Albanci autohtoni, mada za to nema niti jednog vjerodostojnog historiskog dokaza! Naprotiv, svi postojeći  dokazi tvrde suprotno!

  Za vrijeme Broza Albanci iz Albanije su konstantno prelzili na Kosmet jer je Broz dozvolio da granica bude otvorena. Prema službenim podacima u tom periodu ih je prešlo preko 300 000, a u stvarnosti  i mnogo više, što je, s obzirom na njihov natalitet dovelo do taga da autohtono stanovništvo spadne na 10 %! Da se to nije desilo, Srbija bi našla zajednički jezik sa dotadašnjim kosmetskim Albancima u vidu  odgovarajuće autonomije,  da se nisu umiješali Vatikan, Austrija i Njemačka preko EU!! Na žalot i Srba i Šiptara, budućnost  nije nimalo ružičasta.  Ako se Šiptari ne  osvijeste, oni će im uzeti SVE ( zato su se i umiješali!), a njima ostaviti samo  prostituciju, drogu, glad i  trajnu bijedu!

  Odnedavno, kad je teorija o ilirskom porijeklu Albanaca počela da „pušta vodu na sve strane“,  a i ispunila je svoj zadatak ( otela Srbima  sve što se oteti moglo- terotoriju današnje Albanije, Kosmet i pola Makedonije i Crne Gore), sad Albanci treba da posluže  Vatikanu za otimanje daljih pravoslavnih područja ( Tesalija, Epir itd) pa ih  u tu svrhu  počinju predstavljati kao potomke Helena! Njih koji su 1043 dovedeni na Siciliju  iz kavkaske pokrajine Albanije, a zatim prebačeni na Balkan dobronamjernošću naivnog srpskog vladara Vojislava! O tome piše pisac  Mihajlo taliot u 11. vijeku koji je suvremenik tih događanja, ali njegova djela su  odstranjena iz svih javnih biblioteka.

  Oni sebe ne zovu Albancima već Šiptarima ( što znači brđani, stočari), što oni i jesu. Ovi koji su sišli u nizine i predstavljaju OVK i UČK su svi redom Arnauti, tj mješanci sa Srbima, jer su stoljećima otimali srpske žene ( Tači, Haradinaj, Limaj i dr.)

  Kad je Austrija namjerila da  ih pokatoliči i iskoristi, uvidjela je da ima premalo katolika među njima da bi to mogla, pa je uzela drugu metodu proglašavajući ih Ilirima ( 1860), starosjediocima!  Njemačka, Vatikan i Austrija su uočili njihov natalitet i planirali da će ih pokatoličiti, a onda sa njima profitirati u smislu daljih  križarskog ratova protiv preostalog pravoslavlja.  Još 1913. kad su  velike sile proglasile državu  Albaniju sa ciljem da Srbe  odgurnu od mora, u Tirani  je bilo više Srba nego  Šiptara! Ispod Skadra su grobovi srpskih vladara! A i pjesmu  zidanju Skadra nisu spjevali Šiptari nego Srbi!

  Njemačka se uortačila sa Vatikanom jer joj  je stalo do „nezavinog“ Kosova s obzirom da joj preti energetska kriza ( ima 18 nuklearki koje mora zatvoriti, a zamjene za njih nema!), a ispod Kosmeta su najveće rezerve lignita u Evropi! Dobar je i lignit kad su propali svi pokušaji da se dokopa  iračke nafte kroz  gradnju  pruge Berlin- Bagdad što je bio i jedan od najvažnijih Hitlerovih ciljeva.

  Priče o EU su priče za malu djecu. Oni su nama svima na Balkanu namjenili ulogu svoje kolonije!

  Oni Šiptari koji su došli iz Albanije su drugačiji nego ovi sa Kosmeta. Ovo su ARNAUTI ( Tači, Haradinaj,  Čeku i dr)  i oni  su mješanci Šiptara i Srba.    Prema jednom od genetskih istraživanja u prosječnom Albansu ima jedva 2.7 % ilirskih gena ( i te je dobio preko otetih srpskih žena).

  BOSNA I HERCEGOVINA

  U Hercegovini su vladali Nemanjići, a u Bosni  banovi Jablanovići, koji nisu imali  pravo nasljedjivanja jer je ban vojna titula. Da bi postali nasljedna dinastija, orodili su se sa Nemanjićima i jedan od tih potomaka je Kotromanić po čemu su se kasnije tako prozvali, iako su u suštini  Jablanovići. Kod njih se u 11. stoljeću pojavila  kršćanska sekta tzv. bogumila koja je predstavljala neko  organizaciono slobodnije kršćanstvo i prihvatio ju je narod kao svoju narodnu crkvu, koja je imala drugačiju organizaciju  nego pravoslavna crkva  vlastele i vladara.

  Na njih je u toku 14 križarskih ratova na Bosnu i Hercegovinu Vatikan vršio pritisak da pređu u rimokatoličku vjeru i oni i stanovništvo, što je teško išlo. Tim više što je narod imao svoju narodnu vjeru a što je bila sekta pravoslavlja, dok  su vladari i plemstvo bili ortodoksni  pravoslavci, pa je po pitanju vjere vladala prilična tolerancija i vladar nije imao moći da prisili stanovništvo na katoličenje, bez obzira na pritiske i ucjene  Vatikana.  Vatikan je posebno inzistirao, a i sam u tom učestovao, u progon i zatiranju bogumila.  Katolika je bilo tada jedva 2% ( rudari Sasi i sl.) Neki od vladara iz dinastije Jablanovića (  Stefan IV Kotromanića) su podlegli pritiscima Vatikana pred turskom opasnošću i prešli na katoličku vjeru, te pokušali da izvrše naredjenje Vatikana pa da i narod prevedu, ali su doživjeli fijasko i zaratili sa vlastitim narodom. Zbog toga je Bosna šapatom pala u tursko ropstvo jer narod, i pravoslavci i bogumili   preostali nakon   terora  pokušaja pokatoličavanja   nisu  htjeli da se bori na strani  takve svoje  dinastije. Zbog toga se sa sigurnošću može reći: svi današnji muslimani u BH su potomci Srba pravoslavaca, a manjim dijelom Srba bogumila koji su preostali nakon 14 križarskih vatikanskih ratova čiji je glavni cilj bio istrebljivanje bogumila! Katolika ( ne Hrvata!!) je tada bilo najviše 2% i oni su se pred  Turcima  razbježali. Jedan od dokaza je i činjenica da je više od 20 turskih vezira bilo srpsko-pravoslavnog  porijekla, a da su gotovo sve  turske vojskovođe u XV i XVI stoljeću bili SRBI! ( a ne Hrvati!). Strani poslanici koji su dolazili na  osmanlijski dvor su se čudom čudili što je srpski jezik tamo više zastupljen nego turski i što se vojne naredbe najprije izdaju na srpskom pa tek onda na turskom.   Čak je i Mehmed Osvajač bio Srbin od Brankovića i odlično je znao srpski jezik. Vojne naredbe su se  na  dvoru u Stambolu najprije izgovarale na srpskom, pa tek onda na turskom!  Gdje su tu Hrvati uopće? U Gradišću i na sličnim mjestima!  U Hercegovini je  narod   pružao  otpor Turcima, za razliku od Bosne, jer njihovi vladari ih nisu prisiljavali da se pokatoliče.  Hrvata nema među muslimanima, ali oni se iz sve snage, po nalogu Vatikana, trude da zavade Srbe pravoslavce  i Srbe  muslimane ( vidi  Meša Slimović, Osman Djikić, Ivo Andrić) Svi muslimani su dok je trajalo tursko carstvo koristili ćirilicu, a latinicu im je tek nametnula austrijska carevina. Ćirilicu su koristili i franjevci, a fra Jelinić u svojoj knjizi piše da se kod franjevaca izučavala vjera i srpski jezik!

  U turskom jeziku ima mnogi srbizama koje smo mi iz neznanja  proglasili turcizmima, jer Srbi su stariji  stanovnici Male Azije negoli Turci.  I danas ima  mnogo  sela od Istambula do Ankare  gdje žive Turci koji za sebe kažu da su Srbi! Inače, lingvisti su pronašli preko 3000 srpskih riječi u mađarskom,  pa čak i aramejskom ( 540 riječi).

  OTREŽNJENJE

  Samo prosvjećivanje, informisanje, otrežnjenje i izbavljenje iz ovog labirinta vatikanskih konstrukcija i laži može biti jedini dobar temelj za izgradnju nekog biljeg života na Balkanu, jer sve ono što je izgrađeno na laži, može da poluči samo zlo i bijedu, što dokazuje i naša žalosna historija u posljednjih 150 godina! Eto, to je glavni razlog što se na ovim našim područjima tako bijedno , krvavo i teško živi….

  Mi smo žrtva  vatikansko-austrijsko-njemačke zavjere, u koju su se u zadnje vrijeme uključili i Hazari ( lažni Jevreji). To se mora raskrinkati. Naši fosili to podržavaju i održavaju iz svojih sitnosopstveničkih interesa  i ličnih razloga. Istina koja počiva na stotinama i hiljadama artefakata, a nema niti jedan protiv, ne može se stalno sakrivati! Na jednoj strani se imju svi dokazi- a na drugoj ništa! I to se održava putem sile, zloupotreba, kontrole vlasti ( obrazovanja i nauke), kontrlom medija itd.  Vatikan je htio da propagandom ojača Hrvate i Šiptare pa da ih zatim iskoristi za svoje prljave ciljeve. U tom cilju je cijeloj Evropi nametnuo  tzv. nordijsku školu historije koja je nasiljem nametnuta poslije Berlinskog kongresa. Ona ignoriše sve historijske artefakte, najprije antike, pa onda i šire. U tom cilju su morali biti sklonjeni ( ili uništeni) svi rodoslovi iz  pravoslavnih manastira, što se moralo uraditi da bi lažni Porfirogenetov  spis  dobio kakvu takvu vjerodostojnost. Ali, sve je uzalud- laž ostaje laž i ne uklapa se niušta!

  U Vatikanu postoji  zavod Sv Jerolima  gdje lažni naučnici „leže potrbuške“ i dalje smišljaju laži koje silom i intrigama nameću svoj javnosti, a sve sa križarskim ciljem širenja  rimokatoličanstva dalje  na istok.   Najnovije što su tamo smislili je kako da Srbiju odvoje od Crne Gore, a tako od mora, što im je kontinuiran cilj zbog čega su i Albancima dali državu na srpskoj teritoriji, a zatim im dadoše i drugu, pa sad Crnu Goru… A u planu je i da ih spreče da preko Grčke mogu na more. Ako Grci  dozvole da se Albanci i Šiptar proglase potomcima Helena, bit će i to…. Našli su Djukanovića koji se  nezavisnošću Crne Gore spašava od zatvora i stalno skače sa mjesta predsjednika na mjesto premijera i obratno, kako ne bi izgubio imunitet. A jadno stanovništvo je taoc njegovog kriminala…

  Crna Gora u srednjem vijeku nije bila nacionalna. Nastala je kao zbjeg onih Srba    koji su pobjegli u planine da ne budu raja ( vidi Njegoša). Crnogorsku naciju je stvorio lažni  Broz u svojoj euforiji stvaranja novih nacija od korpusa srpskog naroda. Teritorija današnje Crne Gore je sastavljena od tri dijela: srpske  Stare Hercegovine, Stare Crne Gore i Brda. Po tim šavovima bi se mogla  jednog dana i raspasti, a ono što ostane bit će lak plijen  Šiptarima.

  Samo zdrava i poštena nauka bi mogla da pomogne da se izađe iz začaranog kruga mržnje koju je Vatikan donio na balkan krivotvorenjkem istorije, križarskim ratovima, poksatoličavanjem i primjenom one DIVIDEET IMPERA!

  Ove laži se neće još dugo moći održati.  One nemaju niti jedan jedini validan arheološki, pisani ili lingvistički na svojoj strani. Nasuprot tome- druga strana to sve ima i to na stotine primjeraka.  Međutim, ta lažna teorija se još drži, ali će se srušiti kao kula od karata. Poslije Berlinskog kongresa srpska vlast je dobila naredjenje od velikih sila da skloni sve dotadšnje srpske historičare koji su zastupali srpsku historijsku školu i  da nametne ovu nordijsku o seobi Slavena, te kao jedini relevantan izvor za  našu antičku historiju uzmu falsifikovanog Porfirogeneta!.

  Kad te lažne teorije padnu, Vatikan već ima spremne druge koje će ih zamijeniti, samo da se zadrži postojeće stanje. To smo već vidjeli kroz „korekcije“ vezane za navodno doseljavanje  Slavena u „dvije ture“, i nova „teorija“ o porijeklu Šiptara! Zavod sv. Jerolima radi punom parom!

  Gete je rekao Vuku da srpske narodne pjesme zvuče kao da ih je pisao Homer!


51 Komentari & 0 Trekbekovi od "Zabranjena istorija Srba - Dr. Jovan Deretić"

  Nema te, nema, pa kad se raspišeš...
  Svaku istoriju pišu pobednici, a retko je istinita.

  Autor sanjarenja56 20 Mar 2011, 15:40

  sanjarenje,
  pozdravljam te :)
  Da, ISTORIJU PIŠU "POBEDNICI", u tome i jeste najveći problem, jer pobednici nisu uvek pravi ljudi...

  Autor bealiever 20 Mar 2011, 15:48

  ...nisu...oni su samo jači...vidiš šta se dešava u Libiji...šta se dešavalo i događa kod nas....

  Autor sanjarenja56 20 Mar 2011, 15:50

  Dobrodošla svojoj kući! Nije te dugo bilo, vidim!
  Istorija nije egzaktna nauka i može da je piše ko hoće, obično po zadatku. I često je lažna.
  Veliki pozdrav!

  Autor roksana 20 Mar 2011, 15:54

  pobednik ne mora nuzno biti castan, ni moralan, ni zaista hrabar... samo onaj koji je iskoristio pravo oruzje u pravom casu... :nedostajala si mi.

  Autor hyperblogger 20 Mar 2011, 16:45

  Sanjarenje,
  Uočljivo programirana igra. Kao u taktičkim igricama... zavadi (prividno) pa zavladaj...

  Autor bealiever 20 Mar 2011, 20:01

  Roksana,
  Obaveze i raznorazne gluposti okupiraju sve nas, mene malo više u poslednje vreme. Ipak, svratim često, pročitam po nešto... tu sam ja :)
  Za spisatelje istorije, barem ove za koju većina zna, se slažemo...
  Pozz :)

  Autor bealiever 20 Mar 2011, 20:05

  Hiperblogger,
  veliki zagrljaj za tebe draga!!! Što se politike i pobednika tiče, jedino što mogu reći je da Srbija baš i nema sreće...

  Autor bealiever 20 Mar 2011, 20:06

  Kada bi neko otvorio vrata onog "ada" Vatikana,mi nebih docekali 2012_u,a ko zna,mozdace bas tad neko i otvoriti?
  Srbima su oduvek pisali drugi istoriju,tako da nije nista zaucudjujuce sto se otkrivaju neke istne sada?
  ¨Pitanja slede,da li ce se ispraviti nepravda nanesena nama dok nas ne potamane kao i Inke,ili Maje,i ostali sve u nestajanju?
  Dali smo mi usitini nebeski narod?

  Autor LORA 20 Mar 2011, 20:29

  lepo je citati i razmisljati

  Autor snezana 09 Avg 2011, 18:14

  Ja sam neko ko misli da je ovo zaista nasa prava istorija. Jako cenim to sto se neko napokon setio da malo zagrebe ispod povrsine i vidi sta sve tu ima. Cenim rad i trud Dr. Jovana Deretica i nadam se da ce ova nasa proslost dati prave rezultate i samo ovako treba nastaviti.

  Autor Aleksa 10 Nov 2011, 19:07

  zovem se Vukosav Kenjic,iz Desimirovca sam kod Kragujevca sam,takodje sam u potpunosti upoznat sa svim onim sto prof.Deretic izlaze i zastupa,cak sam i nekoliko puta dovodio prof.Deretica u rodno mesto a prosle nedelje prof.Deretic je odrzao predavanje i u Kragujevcu.Mislim da bi mi mladi,koji smo upoznati sa dubinom i tematikom ovog ogromnog problema nase unakazene otadzbine i njenog jadnog sadasnjeg stanja,sto pre da se organizujemo i da na sve moguce nacine pocnemo da osvescujemo narod ili bar one koje je moguce osvestiti.Licno imam mnogo ideja ali bih voleo da stupim u kontakt sa svim istomisljenicima jer kao jedinke ili male grupe,nista ne mozemo uciniti.

  Autor Kenjic Vukosav 14 Nov 2011, 22:06

  Lepo je videti da se neko posvetio nasoj istoriji, nasem stradanju i satanizovanju kroz dobro kontrolisane medije.
  Iskreno se nadam da ce nasa istorija jednom svima biti pokazana i prikazana kakva jeste ali sam nazalost malo pesimistican sto se toga tice. Malo je nas koji smo svesni i koji znamo. Promeniti sliku u medijima je prakticno nemoguce kao ni promeniti svest i isprane mozgove naroda.

  Autor Dusan Vuletic 18 Nov 2011, 20:12

  Evo jos malo dokaza da su Srbi najstariji i najtradicioanlniji narod sveta .
  Na pitanje Ko Smo mi ljudi tj ko mi ljudi-Srbi odista jesmo,odgovor mozemo da otkrijemo kad ove dve reci spojimo. Tada dobijamo odgovor=> KOSMOS a koju rec su inace prisvojili Grci da oznace KOSMOS. da smo osita citavi kosmos govori monogo detalja koji postoje u nama a najbrzi je da se zapitamo iz kojeg tacno dela naseg sopstva izvire nasa bezgranicno velika zalja za slobodom, ljubavlju, radoscu, mirom, mudroscu. takav deo naseg sopstva moze da pocne i zavrsi se gde pocinje i zavrsava sa cirtavi kosmos.
  za takvo sto treba da otkrijemo da su nasa svesnot i kosmicki bezgranicni prostor jedna te ista zbilja. a evo dokaza o tome
  Jos jedna srpska rec za KO SMOs, je SVE-MIR tj bezgranicni totalni mir i harmonija.
  Dakle osim sto jesmo jednotni sa citavim kosmosom tj osim sto je citavi kosmos nase najsire sopstvo, mi smo i citavi kosmicki mir i harmonija tj SVEMIR.
  kako da otkrijemo tu veliku istinu o sebi?
  treba nam veoma specifican UM kojim OPAZAMOI tumacimo sebe i SVOJU VEZU SA SVETOM. Taj specificni um je RAZ-UM.
  Raz je srpska rec koja znaici jedan, jednotan ceo.
  Dakle RAZ-UM je um koji nam donosi iskustveno jedinstvo sa citavim kosmosom, sto govori da nikada necemo bitI ono sto odista jesmo dok ne aktiviramo takav UM tj RAZUM u sopstvenom mozgu.
  da bismo aktivirali takav um trba da se zapitamo malo pazljivije o sebi a za takvo sto treba da sebe maolo DIREKTNIJE osmotrimo.
  Svi imamo fizicko telo-ono po svojoj strukturi pripada materijalnom kosmosu i stalno razmenjjemo materiju (atome ) sa kosmosom (planetom zemljom=metabolozam) dogod postojimo u materiji).Zatim imamo um (misle i emocije tj koje su daleko suptilnije manifestacije unutar sopstva nego sto je nase fizicko telo.
  IIIIII imamo SVEST tj aspekt naseg sopstva kojim simultano svedocimo svoje telo, um, i da smo svesni TJ svescu svedocimo sopstvenu svest, medjutim niko od Srba do sada nije ukapirao zbog cega nasa svesnost, taj svedoceci deo nas neverovatno lici na ksmicku "prazninu" tj na bezgranicni, suptilni kosmicki prostor. Kosmicka praznina tj SVEKOSMICKA PRAZNINA-KOSMICKO SVEPROSTORJE u sebi sadrzi, sobom prozima i svedoci spolja i iznutra sve sto se manifestuje u kosmosu od najsuptilnijeg do najgrubljih nebeskih tela, tako da nedeljivo i kontinuirano svedoci spolja i iznutra i sve aspekte naseg Srpskog sopstva (telesnost, umnost, emocinalnost itd). Sta mislite da li je moguce da je nasa svest-taj nemi svedoceci aspekt naseg sopstva- nista drugo do direktni nastavak kosmickog prostorja kroz nas (koroz nase telo i kroz nas licni um)?
  Dakle nemati svest o sebi koja ne ukljucuje svesnost da je nasa licna svest direktna manifestacija svedoka citavog kosmosa je greska u nasoj svesti o nama saima, velika kao citavi kosmos sto znaci da sa tako velikim promasajem u svesti nema druge nego da smo u ogromnoj meri zamagljene moci rasudjivanja i o bilo cemo drugom.
  tj da jesmo somnambulisticari.
  Kad se zana da su nasa svest i beskrajno ogromni kosmicki prostor jednotni, tada se da sagledati da se nase telu , racionalni tj licni um (sa svojim misaono emocionalnim sadrzajima) i citav preostali kosmos nalaze ne okolo nas vecu unutar nas samih, unutar naseg sopstva tj da je citava kosmicka kreacija nase prosireno sopstvo.
  tada se razotkriva jasnije zasto se sve sto pogresno radimo "öko" sebe (prema sopstvenom narodu na prvom mestu) zapravo desava unutar nas samih i ostvlaj svoj kompleksni a u sutini energetski, izvitopereni, frekvencioni trag=vibraciju u nama samima u nasim celijama i genima i blokira superirnu originalnu funkciju naseg mozga da manifestuje glatko superirni kreativni plan svest citavog kosmosa.
  Vec 25 godina posmatram da je citav svet unutar mene-unutar mog sveprostornog sopstva (samo sam dodala svet koji postoji oko mog tela sebi). tako lako i jasno vidim je citav svet i kosmos moje prosireno sopstvo. um se pod takvim okolnostima promenio is egoisticnog u univerzalni koji operise sa potpuno drugacijom vrstom mentalno-emocinalne energije. Um tada postaje vise , sto bi se reklo mudar (osecajan i voljan da pomaze drugima jer razumemo da pomazuci druge i svet "oko"nas zapravo multidimenzionalno pomazemo sebi samom.
  Kao nagradu sam dobila sledece. Moj mozak je poceo da operise u veoma specificnom frekvencionom energetskom polju iz kojeg sam pocela da kako je verme odmicalo, kanalisem psihicku sposobnost koja moze enormno da pomogne ne samo Srbima vec i ostalim miroljubivim narodima da pocnu da se brzometno bude iz vekovnog UMORA (UMO-MORE misaonog procesa koji oduzima zivotnu energiju =tj energiju Svesnosti) samozaborava, osvescuju i medjusobno snazno povezuju i jenistveno brane jedni druge od predatorskih crno-svetskih napasnika.
  Pozdrav Svima u Srbiji
  Evo Vam za kraj ova samospoznajna pesmica:

  Hodim Ovim svetom od ljubavi tkanom,
  dok se s patnjom ne suocih,
  ta mi radost bese stranom.
  Sad znam da balzenstvo jesam, mudrost duge sveprostorja,
  telo,
  mis,o
  i svet celi
  jeste jasan sa tog Zorja.
  Kroz patnju mi svetlost dodje,
  njome sebi Zivot dozvah,

  Sveprostorje kojim mislih,
  svesnost jesam
  najzad spoznah.

  Autor Tatjana 04 Maj 2012, 12:14

  Sve mi je to zbrkano. Citao sam dosta o poreklu Srba i cinjenica je da ih Grci pominju oko Krima( poluostrvo U Crnom moru sada u Ukraijini) u 3 v pre nove ere. Po zvanicnoj Istoriji mi smo se doselili na Balkan tj. beloSrbi (slobodni Srbi ) 628 godine na poziv Cara Iraklija Vizantijskog Cara posle pljačkaškog pohoda Avara koji su zajedno sa mnoštvo Slovena a sa njima i Crno Srbi( porobljeni Srbi) opuštošili Balkan. Srbi su se naselili od Stona tj nesto iznad Splita do Peloponeza i doneli su 200 godišnji mir Vizantiji. Prapostojbina im je bila teritorija Istocne Nemacke, Ceske ,Slovacke i Poljske te delovi dašnje Belorusije znaci ogromna teritorija. Posto je mnoštvo naroda naselilo balkan oslabljeni Srbi u prapostojbini pali su u 9 veku pod okupaciju Nemaca i to posle bitke gde je Srbe vodio knez Miloduh koji je u toj borbi i najverovatnije poginuo( nije pronadjeno telo). Ostaci Srba su sada lužički Srbi oko Drezdena a veliki broj nemaca i poljaka su srbskog porekla. I ovakvu Istoriju niko nezna niti ko od profesora Istorije u Srbiji sme da kaže. Ogorčen sam na te ljude koji zbog svoje sigurne plate i bednih beneficija ne predaju zvanicnu istoriju. To su grobari Srbstva i ljudi bez ikakvog morala i pameti. Sto se tice porekla Balkanskih naroda strasno je da neko koji poseduje razum može preko ustiju da izjavi da postoji nekakav narod Makedonci, Crnogorci, Bosnjaci, Hrvati itd. Ali svašta cemo čuti od ovih autonacista koji mrze sopstveni narod i pluju na svoje pretke i na sebe.

  Autor sasa nevski 03 Jun 2012, 22:11

  ЧОВЕК ИМА ОТВОРЕНЕ ДОКАЗЕ О СВЕМУ ШТО ПРИЧА,ОВО БИ ТРЕБАЛО ШТО ВЕЋИ БРОЈ ОСОБА ДА ВИДИ

  Autor Михајло 11 Nov 2012, 11:59

  Ma treba narod da potera ovu bagru, da se najzad pokaze u stvarnom svetlu.
  Meni je licno dosta toga da se svi medjusobno samo mazu.
  Najbolje resenje je svu da po internetu proturati ideju da se na nakoj od televizija (ali nekoj gledanijoj),
  odrzi emisija i napravi suceljavanje izmedju g. Deretica i njegovih pristalica i ovih nasih tzv. zvanicnih istoricara,
  i da se uradi vec jednom to ispitivanje, da li je to sto su Deretic i njemu slicni u pravu ili ne.
  I da jednom za svagda zatvorimo tu temu. Pa da narod najzad zna kome da veruje.
  Ja mislim da je to jedino resenje.

  Bog nam svima pomogao da se opametimo.

  Autor Jovan 11 Dec 2012, 11:53

  Podržavamo Deretića

  Autor Marko 08 Jan 2013, 22:08

  Помаже Бог,

  Ако је ико заинтересован за исту тематику,
  20-ог фебруара у Крагујевцу, у сали зграде општине,
  биће одржано предавање Деретића.

  Било би лепо кад би што више људи дошло, па да чујемо шта човек има да каже.
  Поздрав

  Autor Јован 18 Feb 2013, 12:00

  žalosno je to sto nam drugi pišu istoriju,sto nam kriju istinu...pomozimo sami sebi saznajmo ko smo, ja ovo stavljm na facebook da vide svi moji prijatelji

  Autor mladen 21 Feb 2013, 18:14

  pratim predavanja dr Jovana Deretica i podrzavam ga sirim dalje koliko sam u mogucnosti, nadam se da ce doci u Kraljevo,prvo bi volela na tv Kraljevu da ga vidim

  Autor slobodanka 03 Apr 2013, 23:34

  covjek poznaje istoriju bolje od svih nas zajedno

  Autor porno 13 Jun 2013, 22:26

  Deretić ima titulu barona (Minhauzen); sve što tvrdi najobičnije su izmišljotine.

  Autor nexus 06 Jan 2014, 17:41

  @nexus nerazumem kako mozes nekoga ko se pola zivota bavi Istorijom nazvati LAZOVOM .
  samo mi ovde pred svima odgovori jel si siguran/la da sve to nije tako kako je Prof Deretic napisao dal si ti mozda sedeo u Americkoj nacionalnoj Biblioteci i danima listao i trazio podatke dal si ti nocima desifrovao klinasta pisma pre Hrista.
  ti si sigurno jedan od onih koji kazu da sve sto nemozes da vidis svojim ocima nije ili nece ni postojati.

  Autor Dragan-Strelac 18 Okt 2014, 16:45

  Tesko je u danasnje vrijeme,Srbima pricati o njihovoj istorijai,zato sto mi nevijerujemo ni u jednu i slijepo koracamo u propast i istrebljenje...

  Autor Nikola Srdic 19 Jan 2015, 14:39

  Pominju se razni neki izvori, i to relativno konkretno, npr "natpisi iz Skadra" od ne znam kad, "holandska mapa iz 15. veka"... Pa dobro, profesore, da li je toliko teško potkrepiti ove Vaše tvrdnje bar fotografijama ovih Vaših izvora, koje ste pretpostavljam videli, kad se pozivate na njih? Dajte liunk za tu holandsku mapu gde se prikazuje carstvo Cara Dusana duplo vece nego sto konvencionalna istorija uci. Samo navodi neke podatke za koje tvrdite da su "cinjenice". Kako ste dosli do njih? "Citali ste po amrickim bibliotekama". Pa kakav je to argument??? Dajte konkretne odgovore! Na osnovu cega ste za ime Boga uspeli da zakljucite da je Aleksandar Makedonski trreci Srbin koji je stigao do Indije i da se prezivao Karanovic????? Pa taj sistem davanja prezimena kod nas nastaje mnogo kasnije npr! Profesore, zanima me, da li imate neka saznanja o cuvenom ucitelju Aleksandra Karanovica, poznatom srpskom filozofu Aristotelu Petrovicu? Takodje me interesuje da li ste u Vasim istrazivanjima naleteli na podatak da je Kristofer Kolumbo rodjen, ne u Italiji, kako se tvrdi, već u Smederevskoj Palanci i da se zapravo zvao Risto Kolumbovic (prijatelji su ga zvali Ludi Risto, voleo je da popije)?

  Autor Nepotrebno. 27 Apr 2016, 15:41

  Inspiring story, where did you quote it from? kbbdaccebkcbkdea

  Autor Smithd907 08 Maj 2016, 10:53

  Very nice site! cheap goods

  Autor Pharmb834 09 Maj 2016, 01:04

  Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your website is wonderful, let alone the content! beeeecdbfkbefkkf

  Autor Smithc189 26 Maj 2016, 09:59

  I have read several good stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you put to make such a magnificent informative web site. cfdabdakgafbggee

  Autor Smithd575 30 Maj 2016, 04:59

  Really informative article post.Thanks Again. Awesome. dbbadgcfekffebbc

  Autor Smithd14 10 Avg 2016, 00:50

  Истина се осећа у срцу на првом месту...а и логика ради своје...и степен на коме се човек налази...Скидам капу професору и хвала му на истрајности.

  Autor Ивана Белиц 15 Avg 2016, 06:17

  I really appreciate this post. I've been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You've made my day! Thanks again! kaegegdecfdbfdkf

  Autor Smithd600 12 Sep 2016, 16:41

  Woah! I'm really loving the templatetheme of this website. It's simple, yet effective. A lot of times it's hard to get that perfect balance between usability and visual appeal. I must say you have done a great job with this. In addition, the blog loads super quick for me on Firefox. Excellent Blog! defdkkkbeeccfeef

  Autor Smithg117 05 Okt 2016, 03:13

  order thesis law essay writing hire essay writer

  Autor Fsfgrola 28 Nov 2020, 21:53

  123 free essay help essay playing god revenge argue or defense reflective essay writing

  Autor Kwgdnige 29 Nov 2020, 14:25

  literature review for dissertation great college admission essays coursework

  Autor FgsTaine 30 Nov 2020, 15:34

  college essay on depression biotechnology research paper case study 4

  Autor Fnsbgrola 01 Dec 2020, 08:07

  books on essay writing should everyone go to college essay write my college application essay

  Autor Fqfgrola 02 Dec 2020, 06:42

  personal statement for grad school chemistry help affordable custom research papers

  Autor Ftghgrola 02 Dec 2020, 19:13

  we do your math homework writing college essays for money order custom essays

  Autor DvscTaine 02 Dec 2020, 22:27

  writing cause and effect essays need help with chemistry homework writing a research paper ppt

  Autor JgscIdono 03 Dec 2020, 06:20

  canadian online pharmacy pharmacy in canada canada online pharmacy

  Autor JlloIdono 09 Jan 2021, 08:27

  erectile dysfunction causes pharmacy express canada pharmacy

  Autor Lokugrola 09 Jan 2021, 12:29

  canadian pharcharmy http://pharmacy-onlineasxs.com/ canadian online pharmacies

  Autor NllpTaine 09 Jan 2021, 14:47

  medicine for erectile medicine for erectile best drugstore face moisturizer

  Autor Aqwsgrola 09 Jan 2021, 22:06

  https://fedorovkarb.ru Renumax - средство для удаления царапин на машине
  Эффективное средство для удаления царапин с ЛКП кузова автомобиля.
  Активная формула средства позволяет максимально быстро восстановить первоначальный вид верхнего покрытия машины. Не токсично. https://fedorovkarb.ru
  https://torgovaya.xyz/dhgate.com Самый лучший магазин лучших товаров

  Autor AndrewRax 14 Apr 2021, 10:46

  https://torgovaya.xyz/magnitnaya-shchetka Glider - магнитная щетка для окон, которая сократит пора уборки в 2 раза. Упрощает характер мытья окон, делает его безопасным как и большей частью эффективным.

  Glider магнитная щетка для окон 05cca9c
  @@@***

  Autor AndrewRax 03 Maj 2021, 16:30

  самораспространение сайтов – это с легкостью!
  Готовые тарифы
  А цены указаны перманентно сайте – не надо ждать обсчета. Цена не меняется из-за конкуренции, количества ключевых слов также т.п. Кроме того, в каждый пакет уже заложена скидка под 56% – потому что «оптом дешевле».
  Без мук выбора
  Вам не придется выбирать «простирание по трафику, позициям или за лид». Работаем по западной модели ценообразования – оплата в угоду конкретные работы. Результаты получаются одинаковые, а бешеные накрутки ради гарантию отсутствуют.
  Разовая оплата
  Большинство наших тарифов, даже по продвижению сайтов, с разовой оплатой. Делаем трехмесячный пул работ чтобы 20 дней – обычно этого бывает довольно, чтобы через 3 месяца сайт попал в ТОП.
  https:///torgovaya.xyz/seo Только создали сайт? Позаботьтесь о продвижении
  SERM: Управление репутацией компании b9df867

  Autor Anthonyutefs 07 Maj 2021, 04:05

  Стоматология в Москве
  https://americandental.ru/
  Нам доверяют многие.Комплексный подход. Гарантия качества. Быстрое лечение. Услуги: Правильный прикус, Отбеливание, Восстановление зубов.
  americandental.ru

  Autor AellyAdobe 29 Nov 2021, 13:55

  Интернет магазин в России!
  https://bestledies.ru/
  Интернет магазин в России!Нам доверяют многие.Комплексный подход. Гарантия качества.
  https://bestledies.ru/ Мы ждем на нашем сайте Вас! Удачных покупок )

  Autor AanaAdobe 02 Dec 2021, 02:43
Dodaj komentar

Zapamti me